STANDARTLAR


YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINDAN ÖZETLER (*) 

( Yürürlülük Tarihi,1.1998 ) Bakınız Yapı Mevzuatı El Kitabı 7. Baskı)

 A )Özel deprem etr iyeleri ve çirozları

 
Bütün deprem bölgelerinde,süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi normal olan tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon - kiriş birleşim bölgelerinde , perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar

ise özel deprem çirozu  olarak, düzenlenecektir. Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlanması gerekli koşullar aşağıda verilmiştir. 

Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka /35  derece 'kıvrımlı kancalar bulunacaktır. 

Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 derece kıvrımlı kanca yapılabilir.

Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde , kanca kıvrımları 135 derece ve 90 derece olan çirozlar hem yatay.hem de düşey doğrultuda birer atlayarak düzenlenecektir.
 

135 derece kıvrımlı kancalar ,  ø enine donatı çapını  göstermek üzere ,  en az 5 ø  çaplı daire etrafında bükülecektir. Kancaların boyu, kıvrımdaki en son teğet noktasından itibaren düz yüzeyli çubuklarda 10 ø  ve 10 cm'den nervürlü çubuklarda ise 6 ø ve 8 cm 'den az olmayacaktır.

Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancalan aynı düşey donatı etrafında kapanacaktır. 

Özel deprem çirozlarının , çapı ve aralığı , .etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlarlar, her  iki uçlarında mutlaka boyuna donatılan saracaktır. 

Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.