PİLYE

Esas  çeliklerin  kesme  gerilmelerini  karşılamak  için  belirli  yerlerinden  bükülmesiyle  elde edilen çelik donatı şekline pilye denir .

Pilye büküm yerleri statik hesaplarla  bulunur.  Pilyeler  genellikle  45˚  açıyla,  bazı  özel  durumlarda  ise  30˚  veya  60˚ açıyla  da bükülebilirler.